Monthly Archives: May 2012

Ulike typer gravstein

Når du skal velge gravstein finnes det en lang rekke med steintyper som brukes i produksjonen. Hvilken steintype du skal velge kommer an på hvor mye vedlikehold du er innstilt på å måtte gjøre, og hvor lang holdbarhet den skal ha. Vår anbefalte leverandør, Nergård Steinindustri kan tilby blant annet helpolerte steiner, steiner med matt overflate og steiner hvor forsiden er polert.

Nergård Steinindustri tilbyr 17 ulike steintyper, som gjør det lettere for deg å velge gravstein. Cyenitt, hvit gneis, hvit granitt og rød granitt er noen av steintypene som tilbys. Under kan du se bilde av steintypen cyenitt:

Bildet under viser steintypen hvit granitt som ofte brukes i produksjon av gravstein: