Hva er gravstein

Hva er gravstein

Gravstein har vært brukt i mange hundre år i Norge, og brukes den dag i dag. En gravstein er en markør som er plassert ovenfor en grav. I de fleste tilfeller har gravsteinen avdødes navn, fødselsdato og dødsdato innskrevet i gravsteinen. Det er også vanlig med en personlig melding eller bønn innskrevet i gravsteinen.

Her er et eksempel på en gravstein:

Foto: Nergård Steinindustri